Is Gaelscoil muid ar Chéide Ghearrbhaile i mBéal Átha na Slua. Faoi láthair tá ceithre dhuine dhéag ar an bhfoireann mhúinteoireachta. Glacaimid le páistí ó Naíonáin Bheaga go Rang a Sé.

Tá deich sheomra ranga sa scoil le Seomra Tacaíochta Foghlama, Seomra Acmhainne, Leabharlann, Seomra Ríomhaireachta, Halla mór, oifigí agus Seomra Foirne sa scoil.

Tá dhá chlós mór againn, ceann ar chúl agus ceann os comhair na scoile.

Tá Naíonra agus Club Iar-aire lonnaithe sa scoil faoi láthair.

Tá cultúr foghlamtha gníomhach anseo i Scoil Uí Cheithearnaigh ag tosú ar an gcéad lá a fhreastalaíonn an dalta ar an scoile.

Is í aidhm na scoile ná forbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn.

 

Scoil Uí Cheithearnaigh is a Gaelscoil. We are located in Garbally Drive, Ballinasloe, in East Galway. At present we have fourteen teachers on staff. We cater for students from Junior Infants to 6th Class.

We have 10 classrooms, a Learning Support Room, Resource Rooms, library, computer room, a large hall, offices and a staff room.

We have two large play areas for the children, one to the front and one to the rear of the school.

We have a pre-school and an after-school care group based in the school also.

There is a strong culture of active learning in Scoil Uí Cheithearnaigh and this starts from the child’s first day at school.

Our aim is to help each child develop to their fullest potential.