Ruairí san Ospidéal:
1. Cé a bhí san ospidéal?
2. Cé a bhí ag dul ar chuairt ag an ospidéal?
3. Céard a bhí sa bhosca?
4. Céard a tharla don bhosca?
5. Cén chuid den scéal ab fhearr leat agus cén fáth?
6. Ar shíl tú go raibh an scéal greannmhar?
7. An raibh tú riamh in ospidéal? Cén fáth?

• who was in the hospital?
• who was going to visit the hospital?
• what was in the box?
• What happened to the box?
• what was your favourite part of the story and why?
• Did you think it was funny?
• Were you ever in a hospital? Why were you?