Rang a 6- Múinteoir Rachel 20/04/20 – 24/05/20

Dia daoibh Rang a 6,

Tá súil agam go raibh briseadh deas agaibh a bhí lán le seacláid. Ba bhreá liom a bheith ar ais ar scoil ag éisteacht le bhúr scéalta ar fad is chuile rud eile ach is cosúil go bhfuil orainn fanacht tamaillín eile.  Tá go leor obair anseo agus beidh sibh gnóthach. Déan an méid is gur féidir libh. Tá gach teach agus clann difriúil. Nílim ach ag lorg d’iarracht is fearr.  Déan iarracht d’obair a dhéanamh idir 9:00 agus 3:00 gach lá, glac sos ó 10:30-10:50 agus arís ó 12:30-1:00. Ná déan aon obair déanach san oíche. Bhí sibh ar fad an-chabrach ar scoil mar sin lean ar aghaidh le sin is bí cabhrach sa bhaile. Airím uaim go mór sibh!!

Slán go fóill,

Múinteoir Rachel 

Oscail mar PDF anseo – Open this week’s work as a PDF here or carry on below

20/04/20

MM W29 Luan

Táblaí x1 – x3

EinP Day 107

Just Handwriting 1pg

Leabhar don Chóineartú

Ag Campáil lch 40-42

Gaeilge Ceisteanna A (thíos)

R. Ahead read p244-252

Bil. Mata p157 1, 2

 

 

21/04/20

MM W29 Máirt

Táblaí x4 – x6

EinP Day 108

Just Handwriting 1pg

Reiligiún Fís 1

Ag Campáil lch 40-42

R. Ahead p254 C, D

Bil. Mata p157 3, 4

Eolaíocht/ Tír Eol. An Domhan

22/04/20

MM W29 Céadaoin

Táblaí x5 – x7

EinP Day 109

Just Handwriting 1pg

Leabhar don Chóineartú

Ag Campáil lch 40-42

Gaeilge Ceisteanna B (thíos)

R. Ahead p254/255 E, F

Bil. Mata p158 1, 2

Stair – Fís

23/04/20

MM W29 Déardaoin

Táblaí x8 – x9

EinP Day 110

Just Handwriting 1pg

Reiligiún Fís 2

Ag Campáil lch 40-42

R. Ahead p253, p255 G

Bil. Mata p158 3-6

Eolaíocht/ Tír Eol. An Grianchóras

24/04/20

MM W29 Aoine + PS

Táblaí x10 – x12

EinP p87

Just Handwriting 1pg

Leabhar don Chóineartú

Ag Campáil lch 40-42

R. Ahead p255 H

Bil. Mata p134 7-10

Ealaín (bláthanna)

Obair Breise:

Spórt – The Body Coach Joe Wicks gach maidin ag 9:00r.n. ach bíonn na físeanna ar fad ar YouTube https://www.youtube.com/user/thebodycoach1

Cúla4 ar Scoil – Gach lá ó 10:00-10:30 ar TG4

School TV– Gach lá ó 11:00-12:00 ar RTÉ2

Bí ag léamh!!- Keep up your reading at home.

 

MATA (Ní dóigh liom go bhfuil bhúr gcóipleabhair agaibh, déanigí na ceisteanna seo i bhúr refill pads nó is féidir iad a phriondáil.)

Fís ar Imlíne agus Achar – https://drive.google.com/open?id=13jVAmD_rS_8UupMWAdOs8wDmKmGC-pCj

 

GAEILGE Ceisteanna (Scéalta ón leabhar ‘Ag Campáil’)

Ceisteanna A: An Cárta Nollag    

 • Cén pictiúr a tharraing Ciarán don chomórtas?
 • Cén áit sa scoil ina raibh na pictiúir ar taispeáint?
 • Cén fáth a raibh an-bhród ar Chiarán?
 • Cé a thug an duais do Chiarán?
 • Cuir na focail/ frásaí seo in abairtí:
  1. Tar éis cúpla lá … ii. Ag deireadh na míosa …   iii.An tseachtain ina dhiaidh sin …

Ceisteanna B: Bronntanas Nollag

 • Cén fáth a raibh maratón cniotála agus crannchur sa scoil?
 • Cathain a bhí an maratón ar siúl?
 • Cé a rinne an chniotáil?
 • Cad a rinne máthair Léan as na cearnóga cniotáilte?
 • Cé mhéad airgid a bhailigh na páistí do Charthanacht V de P?

 

BÉARLA

To help with H on p255 look at the example below. Try and write around 20 lines of dialogue between the characters.

REILIGIÚN

Fís 1: https://drive.google.com/open?id=1McJGYvImlEm9oeD3brsh5kg2pX8UibQy

Fís 2: https://drive.google.com/open?id=1cDK-ZZK4VLn9qAekGuFXBtlqZUBGCBgP

 

EALAÍN – Bláthanna

Lean as nasc chun an ceacht ealaíona a fheiceáil:        https://youtu.be/fhYxT1tcR4Q

                                                                   https://youtu.be/ao2IP7f23-8

STAIR  *Rang a 6, there are 3 videos to watch for History. Some of you have already watched the first two on Class Dojo. For those who haven’t watched any, watch them in order and try and answer the questions. There is a good bit of work here so don’t worry if you can’t watch them all at once. Some of the videos are to help you revise what we have already done in class.*

 1. Stair – 1916 (dul siar) *Déan é muna bhfuil sé déanta agat ar Class Dojo*Féach ar an bhfís agus déan iarracht na ceisteanna seo a fhreagairt. Labhraíonn an fear go tapaigh, b’fhéidir go mbeidh ort ‘pause’ a bhrú nó breathnú air cúpla uair.Who lead a rebellion in Ireland in 1798?
  2. What do the three colours in the Irish flag represent?
  3. Why was Home Rule put on hold in 1914?
  4. Why was Eoin MacNeill against the rising?
  5. How were messages sent between the Irish forces?
  6. How was James Connolly injured during the rising?
  7. What two leaders avoided execution? Why weren’t they killed?
  8. Did the Irish soldiers get a heroes welcome when they came back from WW1? Why?
  9. What statue can be found in the G.P.O.?Fís:
  https://drive.google.com/open?id=1Rj9nruDi5j8BROu9vQgZGVMFxQZPFmNL

 

 1. Stair – Cogadh na Saoirse (dul siar) *Déan é muna bhfuil sé déanta agat ar Class Dojo*Féach ar an bhfís agus déan iarracht na ceisteanna seo a fhreagairt. Labhraíonn an fear go tapaigh, b’fhéidir go mbeidh ort ‘pause’ a bhrú nó breathnú air cúpla uair.B.: R.I.C. stands for the Royal Irish Constabulary which was the police force that was in Ireland during 1822-1922, when Ireland was part of the United Kingdom. The I.R.A. stands for the Irish Republican Army.1. What is guerrilla warfare?
  2. Why did many volunteers join Sinn Féin in 1917?
  3. Who was the first ever woman to be elected as M.P. to the British Parliament?
  4. When was the first Dáil Éireann held?
  5. Who broke Éamon de Valera out of prison?
  6. What county formed a socialist city where they printed their own money and newspapers?
  7. How much money did Éamon de Valera raise in the U.S.A.?
  8. Who were ‘The Squad’?
  9. Why were the R.I.C. known as ‘The Black and Tans’?
  10. Why did many prisoners go on hunger strike?
  11. What happened on 21st November 1920? (2 events)
  12. What name was given to 21st November 1920?
  13. Who called for peace on the island of Ireland when opening the Northern Ireland Parliament?
  14. Name two people who travelled from Ireland to negotiate a treaty.
  15. What was the name of the treaty?Fís:
  https://drive.google.com/open?id=1CyyEC84jUQ7-KpKBHvGfx7SozSVIbGzi

 

 1. Stair – An Cogadh Cathartha in Éireann *Fís nua don rang ar fad*

 

Féach ar an bhfís agus déan iarracht na ceisteanna seo a fhreagairt. Labhraíonn an fear go tapaigh, b’fhéidir go mbeidh ort ‘pause’ a bhrú nó breathnú air cúpla uair.

 

N.B. There were two sides in the civil war Anti-Treaty (Republicans) and Pro-Treaty (Free State)

 

 1. List two agreements that were set out in the Anglo-Irish Treaty.
 2. Name two people who were anti-treaty.
 3. Name two people who were pro-treaty.
 4. Why did the Irish Civil war start?
 5. On what date did the Irish Civil Was start?
 6. How long did the Battle of Dublin last?
 7. What was Liam Lynch allowed to leave Dublin City after he was captured?
 8. Who was Michael Collins’ best friend before he became Éamon de Valera’s right hand man?
 9. Where was Michael Collins killed?
 10. Were Cumann na mBan pro-treaty or anti-treaty?
 11. Name two women elected to Dáil Éireann in 1921.
 12. Who called a ceasefire in 1923 by asking all I.R.A. members to dump their arms and stop fighting?
 13. Who was the leader of the Cumann na nGaedheal party?
 14. Who was the leader of the Fianna Fáil party?
 15. What did Cumann na nGaedheal change their name to?
 16. In what year was Ireland/ Éire established?
 17. In what year did Ireland become known as the ‘Republic of Ireland’?

 

Fís:

https://drive.google.com/open?id=1-OCQXGJs_dnLD8igfQf3c3slMnQLiwjY

 

 

 

 

 

 

EOLAÍOCHT/TÍR EOLAÍOCHT

An Domhan- Fís: https://drive.google.com/open?id=1sjQEQzizhTKAynEAnE2iqH6dDJCqDYGX

Féach ar an bhfís agus déan iarracht na ceisteanna seo a fhreagairt

 1. What three things make up the Earth’s structure?
 2. What is the Earth’s crust made of?
 3. How many miles thick is the Earth’s crust?
 4. How thick is the mantle?
 5. What is the outer core made of?
 6. What is the hottest part of the Earth?

An Grianchóras- Fís: https://drive.google.com/open?id=1Ikh8AQSNn6ziMpTo7f-xbN4edjB4k9zI

Féach ar an bhfís agus déan iarracht na ceisteanna seo a fhreagairt

 1. What is our galaxy called?
 2. What is the main source of light for all of the planet?
 3. Which is the hottest planet in the Solar System? Why?
 4. What is another name given to Mars?
 5. What is the name of Saturn’s largest moon?
 6. What planet is also known as the Ice Giant?