I mbliana, beidh gach leabhar agus cóipleabhar curtha ar fáil ag an scoil!

This year all school books and copies will be provided by the school!