Gráinne – Rang Naíonáin Bheaga

Síle – Rang Náionáin Mhóra

Rachel – Rang a hAon

Fíona – Rang a Dó

Siobhán – Rang a Trí

Stiofán – Rang a Ceathair

Uinseann – Rang a Cúig

Nioclás – Rang a Sé

Aisling / Áine-Máire / Ciara / Aileen / Grace – Foireann Speisialta

Gearóidín de Búrca – Rúnaí na scoile

Ruairí – Príomhoide