1) Creatchuraclam Nua – Céad Radharc  (40 nóiméad)

 
Iarrfaidh mé oraibh breathnú ar an gcéad fís iontrála i d’am féin – an méid atá ann ná fáilte a chur roimh an chuaclam nua seo; a rá go bhfuil sé píosa fada ó tháinig an curaclam deiridh amach; Go raibh géar ga le thuas dátú; a rá go bhfuil sé ag tógáil ar an dá churaclam a tháinig roimhe seo; go bhfuil bród ar gach duine a bhí bainteach leis.
 
Breathnóimid ar fís 2 le chéile – chóipeáil mé 6 leathanach a chabhróidh linn agus muid ag feachaint ar an bhfís.
Tá na físeanna le fáil ag an nasc thíos:
 

Nuair a thagann na leabhair (timpeall 30 lch. iontú) is féidir linn plé a dhéanamh ag cruinniú PAC.

2) Plé ar leabhar líostaí 9.45 – 10.30 r.n. 
 
Gach leibhéal ag plé na leabhar líostaí le chéile ar dtús (i.e. na múinteoirí Naíonáin; Rang 1 agus Rang 2; Rang 3 agus Rang 4; Rang 5 agus Rang 6) ansin tiocfaidh an cheathrar mhúinteoir soisear (agus sinsir) le chéile agus ag an deireadh pléfaimid leannunachas tríd an scoil agus déanfaimid ár gciní deireanacha.
 
3) Cruinniú Foirne 11-12.30 i.n.
 
  • Cursaí DEIS – Cad iad na hathruithe atá tarlaithe (ag tarlú sa scoil? Céid Chéimeanna eile.
  • Scrúdaithe Caighdéanacha
  • Tuairiscí Scoile – dátaí
  • Turais Scoile 
  • Clós
  • Bí Sábháilte déanta ag gach rang roimh dheireadh na bliana
  • 7rl.
 
4) Fís 3 an CTB
 
5) Ullmhúchan aonair