CHUIG: Príomhoidí/Múinteoirí/Tuismitheoirí

A chara,

(English translation follows)

Mar is eol duit, is Óg Eagraíocht í Chumann na bhFiann atá ag freastal ar óige na hÉireann le breis is caoga bliain anuas le deis a chur ar fáil dóibh an Ghaeilge a úsáid i dtimpeallacht spreagúil. Déantar seo tríd Óg Chlubanna seachtainiúla a reáchtáil ar fud na tíre, mar aon le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta.

I mí Eanáir 2021, chuireamar tús le hÓg Chlubanna Fíorúla do lucht na nGaelscoileanna sa cheantar agus d’éirigh thar chinn leo le 14 Chlub nua bhunaithe agus aiseolas fíor dearfach ó shuirbhé na dtuismitheoirí. Reáchtálfar na Clubanna seo go hiomlán trí mheán na Gaeilge, agus bíonn teorann de 12 ag freastal ar gach club le rannpháirtíocht gach duine a chinntiú.

Tá Cumann na bhFiann ag athoscailt na gClubanna seo ar an 28 Meán Fómhair 2021 le rogha Chlubanna seachtainiúla ar an Máirt, Déardaoin nó Aoine do pháistí i Rang a 4, 5 & 6. Tá gach eolas ar fáil faoin teideal ‘Cumann na bhFiann’ ag www.cnb.ie

Tugann na Clubanna seo deis bhreise do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid ar bhonn shóisialta, agus cairde nua a dhéanamh.

Má tá aon cheist ag Múinteoir nó Tuismitheoir faoi na Clubanna, ní gá ach teagmháil a dhéanamh liom ag an seoladh thíos.

 

As you know, Cumann na bhFiann is an Irish Language Youth Organisation who have been providing opportunities to young people for over 50 years to use their Irish in a fun environment. This is done through running weekly Youth Clubs all over the country, along with various regional and nationwide events.

In January 2021, we began running Virtual Youth Clubs online for pupils of Gaelscoileanna in the area with 14 new Clubs formed and very positive feedback from our parents’ survey. These are run entirely through the medium of Irish, and each club is limited to 12 people to ensure full participation.

Cumann na bhFiann is re-opening these Clubs on September 28th 2021 with a choice of weekly Clubs on Tuesday, Thursday and Friday for children in 4th, 5th and 6th classes. All information is available under the ‘Cumann na bhFiann’ tab at www.cnb.ie

These Clubs give young people the opportunity to use their Irish in a social setting, and help them make new friends.

Should any Teacher or Parent have any questions regarding these Clubs, please don’t hesitate to contact me at the address below.

 

Ag súil go bhfuil sibh ar fad ag coinneáil slán.

Le gach meas ort,

Devin Ó Cuinn

Cumann na bhFiann

devin@cnb.ie