Paidreacha don chéad Chomaoineach 10/10/20

  1. Paidir Roimh Chomaoineach – Prayer Before Communion

 

2. Paidir Iarchomaoineach – Prayer After Communion

 

3. Freagraí Aifrinn – Mass Responses