Amchlár na Seachtaine – Timetable for this week (use if helpful)

Am

(Solúbtha)

An Luan

20/04/2020

An Mháirt

21/04/2020

An Chéadaoin

22/04/2020

An Déardaoin

23/04/2020

An Aoine

24/04/2020

8:50-9:30 Gaeilge Gaeilge Gaeilge Gaeilge Gaeilge
9:30-10:00 Mata Draíochta Mata Draíochta Mata Draíochta Mata Draíochta Mata Draíochta
10:00 – 10:30 Cúla 4 Ar Scoil Cúla 4 Ar Scoil Cúla 4 Ar Scoil Cúla 4 Ar Scoil Cúla 4 Ar Scoil
10:30 – 11:00 SOS SOS SOS SOS SOS
11:00 – 12:00 School on T.V – RTÉ School on T.V – RTÉ School on T.V – RTÉ School on T.V – RTÉ School on T.V – RTÉ
12:00 – 12:30 Creideamh Creideamh Creideamh Creideamh Creideamh
12:30 – 1:00 SOS SOS SOS SOS SOS
1:00-1:30 D.E.A.R D.E.A.R D.E.A.R D.E.A.R D.E.A.R
1:30-2:00 Mata Meabhrach & EWP Mata Meabhrach & EWP Mata Meabhrach & EWP Mata Meabhrach ..& EWP Mata Meabhrach & EWP
2:00-2:30 Aclaíocht Coirp Aclaíocht Coirp Aclaíocht Coirp Aclaíocht Coirp Aclaíocht Coirp

 

Dia daoibh a pháistí, Múinteoir Siobhan anseo! Tá súil agam go bhfuil sibh go léir slán sábháilte agus go raibh Cáisc deasa agaibh. Ar ith sibh mórán uibheacha Cásca?! 

Gaeilge: I rith na seachtaine seo táim ag iarraidh oraibh an méid Gaeilge ó bhéal a úsáid timpeall an tí. Seo chugaibh roinnt samplaí den obair a bhéas i gceist;

Cluiche Teanga: Rólimirt: Teastaíonn beirt chun an cluiche seo a imirt;

Cad is ainm duit? Cén aois thú? Cá bhfuil tú i do chónaí? An bhfuil peata agat? Cé mhéad deartháir agus/ nó deirfiúr atá agat? Cad iad na caitheamh aimsirí atá agat? An bhfuil suim agat i gcúrsaí spóirt/ ceoil? Cad é an clár teilifíse is fearr leat? Déan cur síos dom (Describe the television programme to me) Clár spóirt (Sports programme), Clár Dúlra (Nature Programme), Cartún (Cartoon)? Ainmnigh na carachtair dom? Cé hé/ hí an carachtair is fearr leatsa?

Tarraing pictiúr den chlár teilifíse is fearr leat (Draw a picture of your favourite television programme).

Déan staidéar ar an gclár teilifíse, cur na cláracha in ord ag tosú leis an gceann is fearr leat.

Take a look at the television listings, discuss your favourite and least favourite programme, give some reasons as to why you’ve chosen those particular ones.

 

Cluiche Teanga: Aimsigh an focal corr: (Listen to each word carefully as they are read out and then choose the odd one out, justify your answer)

Iarr ar Mhamaí nó ar Dhaidí na focail seo a léamh amach os ord agus roghnaigh an focal nach mabainneann sa phatrún;

 • Dearg, bán, clog, dubh
 • Úll, bríste, t-léine, carbhat
 • Áthas, brón, fearg, gruaig
 • Peann, Cailc, Marcóir, Teach
 • Sacar, peil, iománaíocht, carr
 • Geansaí, scian, cóta, stocaí
 • Capall, cat, stól, madra
 • Máirt, Déardaoin, Eanáir, Domhnach
 • Cathaoir, clár bán, bord, sneachta
 • Úll, piorra, banana, leaba
 • Bó, Caora, Muc, Mata
 • Lámh, Béal, Srón, Úll
 • Cathaoir, Tolg, Leaba, Bláth
 • An t-Earrach, An Samhradh, An Fómhar, An Luan
 • Bríste, léine, fuinneog, bróg
 • An Fhrainc, An Spáinn, An Iodáil, Gaillimh
 • Ros Comáin, Baile Átha an Rí, Tuaim, Béal Átha na Slua
 • Rugbaí, Leadóg, Corr, Sioráf
 • Camán, sliotar, bád, clogad
 • Feoil, oráiste, úll, banana
 • Subh, turcaí, feoil, cat
 • Bábóg, liathróid, traein, oráiste
 • A haon, a dó, a trí, ceathrar
 • Scoil, páistí, oifig an phoist, siopa bróg
 • Droim, cos, bolg, fear
 • Mála scoile, scriosán, cóipleabhar, madra

 

Mata – Fís na seachtaine – See this week’s MATHS VIDEO lesson here

 

Mata Draíochta: Lth. 81, 82. 83 & 84;

Lth. 81: Ar an lth. Seo tá dhá tasc le déanamh.

C.1 Ar dtús caithfidh tú an téarmaíocht a fhoghlaim;

Níos troime which means heavier.

Níos éadroime which means lighter.

Now, you have to decide is the turnip heavier or lighter than the stone. Hint, take a look at the picture of the weighing scales, yes the stone is heavier than the turnip as the stone is leaning down lower towards the ground, it must be quite a heavy stone! If you have any of the items pictured (an orange, a 1kg bag of sugar, a book, a turnip, a whiteboard cleaner (or use a sponge) try them for yourself and compare. Which one is heavier than…which one is lighter than…are there any that weigh the same?

C.2 In question two you will need to round up a few blocks, toy blocks that is!!! Or pieces of lego, cubes, dice and a box of chalk/ crayons/ playing cards…

So you will see a grid on the page like this below and you have to decide how many blocks will equate the weight of the whiteboard cleaner/ sponge, the spoon ,the orange, the apple etc. Firstly, you must estimate, write in your estimation and then go and actually weigh. Now, I know what you are thinking, we don’t have a weighing scales!!! So, easy to fix, get a clothes hanger, two small plastic bowls and some string or alternatively a wooden board (a breadboard) and something cylindrical for underneath, think of a see-saw at the park and get making;

          

An Ní (Item) Meastachán (Estimate) Meáchan

(Actual Weight)

Difríocht

(Difference between)

Glantóir/ Spúinse 20 24 4
Spúnóg (Teaspoon or Tablespoon, your choice) 16 18 2
Oráiste      
Úll      
Bosca Lóin      
Cás Peann Luaidhe      
Leabhar Mata      

 

Lth. 82. Ar an lth. seo, i gceist a haon, teastaíonn na scálaí arís agus mála plúr nó siúcra 1kg. Teastaíonn mála scoile, spúinse/ glantóir, bloc, bróg, cóipleabhar, leabhar, liathróid agus do chás peann luaidhe freisin chun an tasc seo a dhéanamh.

Sula ndéanann tú aon mheá go fóill, caithfidh tú meastachán (estimate) a dhéanamh ar dtús. Smaoinigh, an gceapann tú go bhfuil do mhála scoile níos troime ná 1kg, thart ar 1kg nó níos éadroime ná 1kg. Líon isteach an grid anois agus ansin triailigh é ar na scálaí.

Before you begin weighing, you will need to estimate firstly. Look at the item in front of you, your school bag for example and ask yourself is this bag heavier than 1kg (a standard bag of sugar), around a 1kg or lighter than 1kg. If it is heavier, then we need to do a spring clean of that bag!!! 😊 What’s hiding in that bag?! 😊

C.2 Write down the weight shown on the three scales.

Lth. 83 On this page we are looking at more items, however this time we are looking at ½ kg (500g) and 1/4kg (250g). So now you must root in the presses in the kitchen and find something that weighs 500g and 250g. Start with the 500g object, pop it in one side of the scale, look at the grid, start with the box of crayons, estimate, put a tick in the box that you believe to be the answer, heavier than 500g, around 500g or lighter than 500g and then start weighing using your cubes/ dice/ lego pieces again. No need to fill in the answer just take a look back and check your estimation. Remember, your estimation is only a guess, it does not have to be right so no rubbing out! 😊

Onto the next grid then using the 250g item, 1/4kg, pop it in one side of the scale, look at the grid, start with the lunchbox/ toolbox, estimate, put a tick in the box that you believe to be the answer, heavier than 250g, around 250g or lighter than 250g and then start weighing using your cubes/ dice/ lego pieces again.  

C.2 Write down the weight shown on the three scales.

Lth. 84: Tá barrachairt le líonadh anseo. Study the barchart and fill in the weight of the people shown. Pictured at the top of the page are Máire, Seán, Anna, Daid, Mam agus Liam.

Firstly, colour in the correct weight of Seán on the graph. So he weighs 60kg, 1 block = 10kg so colour in 6 of those blocks or just check against the scale on the left hand side. We have done lots of barcharts so this should be easy peasy! 😊 After you have completed that part, there are 10 questions to be answered.

 1. Ainmnigh an duine is troime?

Name the heaviest person?

 1. Ainmnigh an duine is éadroime?

Name the lightest person?

 1. Cén meáchan í Mam?

What weight is Mam?

 1. Cén meáchan é Liam?

What weight is Liam?

 1. Cén meáchan é Seán?

What weight is Seán?

 1. Cén meáchan iad Máire agus Anna le chéile?

What is the combined weight of Mary and Anna? So we need to + (add) here. 😊

 1. Cé mhéad níos troime é Daid ná Seán?

How much heavier is Dad than Seán. Than is the key word here so we – (takeaway) here.

 1. Cé mhéad duine atá ar an meáchan céanna?

How many people are of the same weight? Study the graph to see which people weigh the same. I think that there are two but doube check!!! Yes, Seán and Mam weigh the same, they each weigh 60kg.

 1. Cén meáchan iad Máire, Anna agus Liam le chéile?

What weight are Mary, Anna and Liam together/ in total?

So we need to add here, write out the sum at the side of the page.

So I should see 40kg, 20kg, and 30kg totted up…

Did you get 90kg? 😊 Good work!

 1. Cé mhéad níos éadroime í Máire ná Mam?

How much lighter is Mary than Mam?                                                                                      Again, the key word there is than so subtract, write out the sum.

So I should you workings like this…60kg – 40kg = 20kg

Did you get 20kg as your answer, good work!!!

Now, we are almost complete with the topic weight, check out my video on the page where you will have to sequence items from your presses at home according to their weight, heaviest to lightest and vice versa! 😊 Have fun! 😊

 

Mental Maths: Do one day per day, so ten questions per day and a problem solving! Do your best!   

EWP: English Wave in Practice: Do one day per day, so ten questions per day and on Thursday do a set of revision questions @ the back of the book. I was very happy to see that they were revising the different grammar rules on School T.V. Too (Also), To (→) and Two (2) and there, their and they’re. That is great to see!

D.E.A.R: Drop everything and read: Choose a book from your bookshelf at home and read everyday or at night before you go to sleep.

Aclaíocht Coirp: Check out my videos on the website. We are going to revisit some football skills, skipping, obstacle course, keep fit activities.

Creideamh: Theme 8: We can live as Jesus asked. Ceacht a hAon: ‘I am with you always’;

Féach ar an bhfíseán ‘Jesus’ Ascension’ agus ‘’Jesus’ Promises to his friends’. Try out the Ascension Craft, you will need paper, string, glue and your colours. Get creative! If you have a printer nearby, print out the colouring sheet and colour it in. Revise hymns, ‘Cairde Dílse’, ‘Na hAspail’, ‘The Baptism Song’, ‘Gifts from God’, ‘Lay your Hands’, ‘Tá brón orm’.  Tá súil agam go bhfuil sibh ag cleachtadh na paidreacha faoistine, tá siad ar suíomh na scoile. 

Fanaigí slán sábháilte agus bígí i dteagmháil linn ar lth. facebook na scoile. Táim ag súil le tuilleadh grianghrafanna agus nuacht srl. 😊

Le gach dea-ghuí,

Múinteoir Siobhan 😊